tirsdag 26. februar 2008

Kommunikasjonog samhandling tema: Grupper

I dette arbeidet skal vi se på hva som kjennetegner arbeid i grupper. Vi skal også drøfte hvordan det er å være medlem i arbeidsgrupper.

For å lykkes i gruppearbeid, må gruppemedlemmene ha god sosial kompetanse. Skriv i bloggen:


  1. Hvilke sosiale ferdigheter har personer med god sosial kompetanse?
  2. Fortell om et gruppearbeid du har deltatt i som fungerte godt. Beskriv hvorfor denne gruppen fungerte godt?
  3. Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har?

Deretter skal du lese kap. 7 i kommunikasjon og samhandling.

Gå til slutt inn på its under faget kommunikasjon og samhandling og mappe grupper, der løser du oppgavene som ligger.

Lykke til... nå blogger vi :-)

Yrkesutøvelse tema: DramaJeg lukker ett øye og ser halvt. Jeg lukker begge og ser alt~Å arbeide med drama er å gå inn i Eventyrland der alt kan skje... Ordet drama er opprinnelig gresk og betyr noe som blir fremstilt, en handling.


Blogg oppgave:
Dere skal i egne blogger skrive om følgende:

1. Med drama tenker jeg på...

2. Min erfaring med å stå foran andre og framføre noe eller spille rollespill osv. er...

3. Min erfaring med dramaarbeid er...

4. Jeg liker/liker ikke drama fordi...

Deretter skal du lese kap. 11 i Yrkesutøvelse

Gå til slutt inn på its under faget yrkesutøvelse og mappe drama, der tar du testen.

Lykke til... vi gleder oss til å lese bloggene, så blogg i vei :-)


Endelig - nå skal vi blogge!!!

Vi gleder oss over at vi nå har startet vår egen blogg i 2 BUFA

Men hvorfor skal vi gjøre dette da???
Jo, for elevene gir det mulighet til:
- økt digital kompetanse
- gi uttrykk for tanker og meninger
- få innsikt i andres arbeid, dele og lære av hverandre
- lage egne og kreative blogginnlegg
- få formell og uformell tilbakemelding fra lærer og medelever
- få samlet det du har jobbet med over tid... kan tas med i læretiden

For lærerene gir det mulighet til:
- legge til rette for å utvikle elevenes digitale kompetanse
- få en samlet dokumentasjon av hva eleven har jobbet med over tid
- bruke blogginnlegg som grunnlag for diskusjoner i klassen
- bruke bloggen som en del av vurderingsgrunnlaget i programfagene