tirsdag 8. april 2008

Nye familiekonsetellasjoner krever nytenkning

Vi hører ofte at samfunnet er i stadig endring.
1. Hva betyr det?
2. Lag en liste over ting som har endret seg siden du var liten.


Dagens familiekonstellasjoner er mer mangfoldige enn noen gang tidligere. Bortimot halvparten av alle ekteskap, litt flere når det gjelder samboerskap, ender med samlivsbrudd – og de fleste resulterer i nye forhold, ofte med dine, mine og våre barn. I tillegg blir det stadig flere særbofamilier: de voksne er kjærester, men bor i hver sin bolig, med eller uten barn.

Hvilken konsekvenser mener du disse samfunnsendringene har å si for oppveksten og sosialiseringen av barn og unge?

onsdag 26. mars 2008

Brukermedvirkning

Kompetansemål:

Elevene skal kunne gjøre rede for hva brukermedvirkning betyr i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

I FNs barnekonvensjon kan du lese om brukermedvirkning, blant annet i §§ 12 og 13:

12 Å si sin mening og bli hørt

Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges vekt.

13 Få og gi informasjon

Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter.


Brukermedvirkning handler om kunnskaper, ferdigheter og holdninger hos ansatte. Du må for eksempel ha kunnskap om barn og unges utvikling for å kunne tilpasse brukermedvirkningen til deres modningsnivå. Du må også ha holdninger som inkluderer alle barn og unges rett til brukermedvirkning, også sterkt funksjonshemmede, eller barn og unge som kommer fra hjem med en annen kuturell og religiøs identitet enn din egen. Du må lære deg å observere, planlegge og kommunisere med barn på ulike alderstrinn og med ulikt funksjonsnivå. (Kommunikasjon og samhandling, Gyldendal 2007)

Oppgave:

Gjør rede for hva brukermedvirkning betyr når du arbeider i:

  • barnehage

  • skole

  • ungdomsklubb

Drøft hva barn i barnehage kan bestemme, hva barn og unge kan bestemme i skolen og hva ungdom kan bestemme i en ungdomsklubb.


Besvarelsen skriver du i din egen blogg. Den skal være levert senest torsdag 3. april 2008.


Besvarelsen vurderes med over middels, middels eller under middels.

Hjelpemidler:

Vekst: Kommunikasjon og samhandling s. 99 - 109.

http://barnehageforum.no/article.asp?contentID=14

tirsdag 26. februar 2008

Kommunikasjonog samhandling tema: Grupper

I dette arbeidet skal vi se på hva som kjennetegner arbeid i grupper. Vi skal også drøfte hvordan det er å være medlem i arbeidsgrupper.

For å lykkes i gruppearbeid, må gruppemedlemmene ha god sosial kompetanse. Skriv i bloggen:


  1. Hvilke sosiale ferdigheter har personer med god sosial kompetanse?
  2. Fortell om et gruppearbeid du har deltatt i som fungerte godt. Beskriv hvorfor denne gruppen fungerte godt?
  3. Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har?

Deretter skal du lese kap. 7 i kommunikasjon og samhandling.

Gå til slutt inn på its under faget kommunikasjon og samhandling og mappe grupper, der løser du oppgavene som ligger.

Lykke til... nå blogger vi :-)

Yrkesutøvelse tema: DramaJeg lukker ett øye og ser halvt. Jeg lukker begge og ser alt~Å arbeide med drama er å gå inn i Eventyrland der alt kan skje... Ordet drama er opprinnelig gresk og betyr noe som blir fremstilt, en handling.


Blogg oppgave:
Dere skal i egne blogger skrive om følgende:

1. Med drama tenker jeg på...

2. Min erfaring med å stå foran andre og framføre noe eller spille rollespill osv. er...

3. Min erfaring med dramaarbeid er...

4. Jeg liker/liker ikke drama fordi...

Deretter skal du lese kap. 11 i Yrkesutøvelse

Gå til slutt inn på its under faget yrkesutøvelse og mappe drama, der tar du testen.

Lykke til... vi gleder oss til å lese bloggene, så blogg i vei :-)


Endelig - nå skal vi blogge!!!

Vi gleder oss over at vi nå har startet vår egen blogg i 2 BUFA

Men hvorfor skal vi gjøre dette da???
Jo, for elevene gir det mulighet til:
- økt digital kompetanse
- gi uttrykk for tanker og meninger
- få innsikt i andres arbeid, dele og lære av hverandre
- lage egne og kreative blogginnlegg
- få formell og uformell tilbakemelding fra lærer og medelever
- få samlet det du har jobbet med over tid... kan tas med i læretiden

For lærerene gir det mulighet til:
- legge til rette for å utvikle elevenes digitale kompetanse
- få en samlet dokumentasjon av hva eleven har jobbet med over tid
- bruke blogginnlegg som grunnlag for diskusjoner i klassen
- bruke bloggen som en del av vurderingsgrunnlaget i programfagene