tirsdag 26. februar 2008

Endelig - nå skal vi blogge!!!

Vi gleder oss over at vi nå har startet vår egen blogg i 2 BUFA

Men hvorfor skal vi gjøre dette da???
Jo, for elevene gir det mulighet til:
- økt digital kompetanse
- gi uttrykk for tanker og meninger
- få innsikt i andres arbeid, dele og lære av hverandre
- lage egne og kreative blogginnlegg
- få formell og uformell tilbakemelding fra lærer og medelever
- få samlet det du har jobbet med over tid... kan tas med i læretiden

For lærerene gir det mulighet til:
- legge til rette for å utvikle elevenes digitale kompetanse
- få en samlet dokumentasjon av hva eleven har jobbet med over tid
- bruke blogginnlegg som grunnlag for diskusjoner i klassen
- bruke bloggen som en del av vurderingsgrunnlaget i programfagene

Ingen kommentarer: