tirsdag 26. februar 2008

Kommunikasjonog samhandling tema: Grupper

I dette arbeidet skal vi se på hva som kjennetegner arbeid i grupper. Vi skal også drøfte hvordan det er å være medlem i arbeidsgrupper.

For å lykkes i gruppearbeid, må gruppemedlemmene ha god sosial kompetanse. Skriv i bloggen:


  1. Hvilke sosiale ferdigheter har personer med god sosial kompetanse?
  2. Fortell om et gruppearbeid du har deltatt i som fungerte godt. Beskriv hvorfor denne gruppen fungerte godt?
  3. Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har?

Deretter skal du lese kap. 7 i kommunikasjon og samhandling.

Gå til slutt inn på its under faget kommunikasjon og samhandling og mappe grupper, der løser du oppgavene som ligger.

Lykke til... nå blogger vi :-)

Ingen kommentarer: